Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Uredba o obrascu i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Vlada RH je na sjednici održanoj 31. kolovoza donijela Uredbu o obrascu i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Uredba je objavljena u Narodnim novinama br. 79/16., a stupa na snagu 09. rujna.

Ovom se Uredbom propisuje obrazac Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,  koji je sastavni dio ponude sudionika javnog poziva kojim se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske daje u zakup i zakup za ribnjake, te način vrednovanja Gospodarskog programa.

Obrazac Gospodarskog programa koji ispunjavaju sudionici javnog poziva kojim se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje u zakup i zakup za ribnjake propisan je Prilogom I. koji je sastavni dio ove Uredbe.

Stupanjem na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 66/13).