Udruženje obrtnika Nova Gradiška

U 2016. najniža sezonska dnevnica u poljoprivredi 73 kune

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2016. godinu objavljena je 23. prosinca u Narodnim novinama br. 137, a stupila je na snagu 1. siječnja 2016.

Ovu odluku donio je ministar rada i mirovinskoga sustava uz suglasnost ministra financija, na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj 57/12 i 120/12).

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2016. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 72,95 kuna, propisuje članak 1. ove Odluke.

Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona, piše u članku 2. Odluke.