Udruženje obrtnika Nova Gradiška

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014-2020. – NATJEČAJI

U Narodnim novinama objavljeno je nekoliko Natječaja za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014-2020.

 1. NATJEČAJ
  za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«. ( NN 104/15.)
 2. NATJEČAJ
  za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«. ( NN 118/15.)
 3. NATJEČAJ
  za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« provedba operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor svinjogojstva i peradarstva  ( NN 121/15.)
 4. NATJEČAJ
  za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća  ( NN 121/15.)

Ukupna vrijednost sredstava javne potpore za navedena četiri natječaja iznosi 52.000.000 EUR-a, od toga, za potporu :

a)  MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA namijenjeno je 10.000.000 EUR-a
b)  ZA ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA namijenjeno je 20.000.000 EUR-a
c)  ZA ULAGANJA U SEKTOR SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA namijenjeno je 11.000.000 EUR-a
d)  ZA ULAGANJA U SEKTOR VOĆA I POVRĆA namijenjeno je 11.000.000 EUR-a

POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA 

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015)

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (www.ruralni razvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici definirani prilogom I, točkom 3. natječaja, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i natječajem.

Prihvatljivi korisnici u podmjeri 6.1 su mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18 a mlađi od 40 godina koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 10.000.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih nepovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.

POTPORA ZA ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka b) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.«

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. stavcima (1) i (2) Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika.

Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).

Sredstva javne potpore iznose ukupno 20.000.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima, i to za:

a) mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,

b) ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (NN 34/15, 65/15, 91/15),

c)   ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.

Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav.

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 28. listopada 2015. do 30. prosinca 2015.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 28. listopada 2015. i traje do 30. prosinca 2015.

POTPORA ZA ULAGANJA U SEKTOR SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka a) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.«

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. stavku (1) Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 9. Pravilnika (sektor svinjogojstva i peradarstva).

Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).

Sredstva javne potpore iznose ukupno 11.000.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima, i to za:

 1. mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 2. ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (Narodne novine broj: 34/2015, 65/2015/ 91/2015),
 3. ulaganja povezana s poljoprivrednim okolišem i klimatskim promjenama (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj 35/2015, 53/2015 i 69/2015) za provođenje operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,
 4. ulaganja povezano s ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/2015) te Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj: 35/2015, 53/2015 i 69/2015), i to u slučajevima kada je riječ o korisniku čije je cjelokupno gospodarstvu u sustavu ekološke proizvodnje (prijelazno razdoblje i razdoblje održavanja) u trenutku podnošenja zahtjeva.

Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 10. stavku (6) Pravilnika.

Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav.

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem Agroneta.

Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem Agroneta pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u Agronet dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem Agroneta. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 4. studenoga 2015. i traje do 15. siječnja 2016.

POTPORA ZA ULAGANJA U SEKTOR VOĆA I POVRĆA 

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka a) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.«

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  (www.apprrr.hr).

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. stavcima (1) Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 9. Pravilnika (sektor voća i povrća) uz izuzeće točke h) i i) članka 9. Pravilnika, kada se radi o ulaganju u sustave navodnjavanja s vodozahvatima planiranim iz površinskih voda (osim ulaganja na poljoprivrednom zemljištu u obuhvatu postojećih sustava javnog navodnjavanja).

Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog natječaja (Prilog I).

Sredstva javne potpore iznose ukupno 11.000.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

 1. mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 2. ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (Narodne novine broj 34/2015, 65/2015, 91/2015),
 3. ulaganja povezana s poljoprivrednim okolišem i klimatskim promjenama (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013), za provođenje operacija 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka i operacija 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika a sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi Iaks mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj. 35/2015, 53/2015 i 69/2015).
 4. ulaganja povezano s ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine broj. 30/2015) te Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj 35/2015, 53/2015 i 69/2015) i to u slučajevima kada je riječ o korisniku čije je cjelokupno gospodarstvu u sustavu ekološke proizvodnje (prijelazno razdoblje i razdoblje održavanja) u trenutku podnošenja zahtjeva.

Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 10. stavku (6) Pravilnika.

Kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u Agronet sustav (u daljnjem tekstu: Agronet).

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem Agroneta. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem Agroneta pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda», koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u Agronet dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga natječaja koja je njegov sastavni dio.

Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti zahtjev za isplatu u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda», koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u Agronet svu dokumentaciju propisanu Prilogom IV ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 4. studenoga 2015. i traje do 15. siječnja 2016.