Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu

Ministar poljoprivrede je na temelju članka 10. stavka 11., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) donio Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 20/16, a stupio je na snagu 05.03.2016.

Ovim se Pravilnikom propisuje sljedeće :
– podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe mjera iz programa izravnih plaćanja, te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje:
1.   osnovnog plaćanja, dodjelu i korištenje prava na plaćanja iz nacionalnih rezervi, prijenos prava na plaćanja,
2.   plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljenog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezane potpore i programa za male poljoprivrednike,

– podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe pojedinih mjera državne potpore, te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore:
1.   u iznimno osjetljivim sektorima,
2.   za IAKS mjeru ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja koja se financira iz državnog proračuna.

podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 10. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15, dalje u tekstu: Zakon) predviđene Programom ruralnog razvoja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,  kao provedbeno tijelo za provedbu mjera, koristi integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS).

Jedinstveni zahtjev za potporu obuhvaća zahtjeve za:
1. osnovno plaćanje
a) dodjelu prava na plaćanja iz nacionalne rezerve i posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište,
b) aktiviranje prava na plaćanje;
2.  plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (dalje u tekstu: zeleno plaćanje);
3.  preraspodijeljeno plaćanje;
4.  plaćanje za mlade poljoprivrednike;
5. 
program za male poljoprivrednike;
6.  proizvodno vezanu potporu za:
a) krave u proizvodnji mlijeka,
b) tov junadi,
c) ovce i koze,
d) krave dojilje,
e) povrće (osim krumpira),
f) voće (osim maslina),
g) šećernu repu,
h) proteinske krmne kulture;
7.   plaćanja za mjere državne potpore:
a) plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače;
b) za IAKS mjeru ruralnog razvoja koja se financira iz državnog proračuna za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja;
8. plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja iz članka 10. stavka 5. Zakona o poljoprivredi predviđene Programom ruralnog razvoja.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine« br. 35/15, 53/15, 69/15, 101/15 i 132/15).

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine« br. 35/15, 53/15, 69/15, 101/15 i 132/15) završit će se po odredbama toga pravilnika.

Više možete pročitati na sljedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_20_584.html