Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira i sjemena krmnog bilja

Ministar poljoprivrede je na temelju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja donio PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENSKOG KRUMPIRA te PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA KRMNOG BILJA.

Oba Pravilnika objavljena su u Narodnim novinama broj 23/17., i stupili su na snagu 01.04.2017. osim odredbi članka 2., 4., 16. i 17. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

ID Prav o stavlj na tržište sjemen krumpira_NN_23
ID Prav o stavlj na tržište sjemena krmnog bilja_NN_23