Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Obavijest proizvođačima jabuka i mandarina

Zbog Odluke Vlade Ruske Federacije od 25. lipnja 2015. o produljenju zabrane uvoza određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Europske unije za dodatnih godinu dana, odnosno do 5. kolovoza 2016. godine, Europska komisija odlučila je nastaviti provedbu mjere sprečavanja i upravljanja krizama na tržištu u sektoru voća i povrća. U tu svrhu, Europska komisija donijela je 07. kolovoza 2015. godine Delegiranu uredbu Komisije EU br. 1369/2015. o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća.

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju kojim se uređuje provedba Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1369 i utvrđuju se privremene izvanredne mjere potpore proizvođačima jabuka i mandarina

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 88/15., a stupio je na snagu 13.08.2015.

Ovim Pravilnikom uređuju se privremene izvanredne mjere potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju.

Proizvođač je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu na prostornom području Republike Hrvatske upisane su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik trgovaca voćem i povrćem, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

– obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

– trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te

– druga pravna osoba.

Proizvodi povučeni s tržišta su proizvodi koji nisu stavljeni na tržište već se ustupaju za:

  • slobodnu distribuciju humanitarnim organizacijama koje je u tu svrhu odobrilo Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, za korištenje u njihovim aktivnostima pomoći osobama čije je pravo na javnu pomoć priznato nacionalnim pravom, posebno jer im nedostaju potrebna sredstva za uzdržavanje ili
  • slobodnu distribuciju ustanovama za predškolski odgoj i srednjoškolsko obrazovanje, ustanovama za osnovnoškolsko obrazovanje koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća, bolničkim ustanovama, centrima i ustanovama socijalne skrbi i kaznenim institucijama, koje odredi Ministarstvo koje poduzimaju sve potrebne korake kako bi osigurale da se količine raspodijeljene na taj način dodaju količinama koje te ustanove inače otkupljuju.

Potpora za provedbu privremenih izvanrednih mjera iz članka 1. stavka 1. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2014 dodjeljuje se za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju  proizvođačima sljedećih proizvoda koji su namijenjeni konzumaciji u svježem obliku:

(a) jabuka oznake KN 0808 10

(b) mandarina (uključujući tangerine i satsuma mandarine), mandarine sorte wilking i slični hibridi agruma oznaka KN 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 i 0805 20 90.

Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2015/1369 Hrvatska je dobila mogućnost provedbe dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima:

  • jabuka za količinu od   2.150 t
  • mandarina za količinu 3.200 t

i dodatnu količinu od 3.000 t za jedan ili više proizvoda, ovisno o odluci.

Dodatna količina od 3.000 t dodijeljena Hrvatskoj dodana je količini za jabuku tako da ukupne količine koje se mogu povući s tržišta iznose 5.150 t za jabuku i 3.200 t za mandarinu.

Potporom iz članka 3. ovoga Pravilnika obuhvaćeni su postupci povlačenja s tržišta provedeni u razdoblju od 8. kolovoza 2015. do datuma kada će količine iz Priloga I ovoga Pravilnika biti iskorištene ili do 30. lipnja 2016. godine, ovisno o tome što bude prije.

Primatelji proizvoda povučenih s tržišta su :
– humanitarne organizacije – Hrvatski Crveni križ i Hrvatski Caritas
– centri i ustanove socijalne skrbi
– ustanove za predškolski odgoj i srednjoškolsko obrazovanje
– ustanove za osnovnoškolsko obrazovanje koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća
– bolničke ustanove
– kaznene institucije

Popis primatelja proizvoda povučenih s tržišta nalazi se na službenim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/default.aspx?id=16482  dostupni su sljedeći dokumenti :

- DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1369 оd 7. kolovoza 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014 o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća
- Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju
- OBAVIJEST o postupku povlačenja s tržišta jabuka i mandarina za slobodnu distribuciju - Uputa za proizvođače i primatelje proizvoda za slobodnu distribuciju
- Hodogram izvanrednih mjera potpore proizvođač - APPRRR
- Hodogram izvanrednih mjera potpore proizvođač - primatelj
- Popis primatelja
- Popis proizvođača - fizičke osobe
- Popis proizvođača - pravne osobe