Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni poziv 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je Javni poziv 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 1.140.000,00 kuna, a visina potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se isplaćuje se jednokratno, u obliku paušalnog iznosa, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje čine najmanje dva partnera. Partneri u operativnoj skupini mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj te ne smiju biti u sukobu interesa. Kako bi se projektna ideja, odnosno projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti:

- Projekt se mora provoditi na području Republike Hrvatske

- Projektna ideja ili projekt se mora odnositi na:
– primijenjena i razvojna istraživanja mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, uzgoja, kvalitete i plodnosti tla ili jačanja otpornosti poljoprivrednih sustava na promjene uz napredno korištenje novih tehnologija ili alternativnih sustava proizvodnje
–  povećanje proizvodnje biomase u poljoprivredi i njezino korištenje kao i korištenje ostalog biomaterijala nastalog na poljoprivrednom gospodarstvu

- Projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima EIP-a

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Poveznica: http://www.apprrr.hr/podmjera-161-potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih-skupina-eip--a-za-poljoprivrednu-produktivnost-i-odrzivost-2570.aspx