Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Od 1.11.2020. godine proširena primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

U Nar. nov., br. 115/20 od 21.10.2020. objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – druge izmjene i dopune i Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – treće izmjene i dopune.

Odluka je stupila na snagu 1. studenoga 2020. i njome se primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo sa svim izmjenama i dopunama proširuje na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007).

Kao najzanimljivija promjena, ali ne i jedina, je ona koja se odnosi na nove svote osnovnih plaća za deset različitih tarifnih stavova u koje se razvrstavaju radna mjesta prema svojoj složenosti.

Stoga najniža osnovna plaća u graditeljstvu počevši od plaće za studeni 2020. iznosi 4.200,00 kn.
U izračunu plaće ne smije se zaboraviti obračunati i različite dodatke na plaću koji su obvezujući.

Radi lakšeg snalaženja u proširenoj primjeni i ostvarenju zajamčenih prava radnicima u djelatnosti građevinarstva poslodavci se mogu služiti Pročišćenim tekstom Kolektivnog ugovora objavljenim u Nar. nov., br. 93/20, te Tarifnim stavovima iz Priloga I. koji su objavljeni u Trećim izmjenama i dopunama objavljenim u Nar. nov., br. 104/20.