Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Graditelji, upišite se u evidencije voditelja projekata odnosno radova

Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/2015) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. propisana je obveza ustrojavanja novih imenika ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva.

Navedenim Zakonom propisana je i obveza ustrojavanja Evidencije voditelja projekta i Evidencije voditelja radova – tehničara odgovarajuće struke.

Prijelazna odredba Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, propisuje da osobe koje su po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu Zakona ispunjavale uvjete za voditelja građenja i voditelja radova - stječu pravo upisa u Komoru ako u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona odnosno do 25. travnja 2016. podnesu zahtjev za upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja ili imenik ovlaštenih voditelja radova.

Od 1. veljače 2016. mogu se podnositi zahtjevi za upis u nove imenike odnosno evidencije osoba koje ispunjavaju uvjete za upis u imenik voditelja građenja, imenik voditelja radova, evidenciju voditelja projekta i evidenciju voditelja radova – tehničara odgovarajuće struke, jer je Hrvatska komora inženjera građevinarstva izvršila sve tehničke i pravne pretpostavke za to.

Opširnije na:

http://www.hkig.hr/novosti/arhiva/2016/Javni-poziv-kolegicama-i-kolegama-gradevinske-struke/457