Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Donesen novi Tehnički propis za građevinske konstrukcije

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13) donio novi Tehnički propis za građevinske konstrukcije koji je objavljen u Narodnim novinama broj 17/17 od 24. veljače 2017. godine te stupa na snagu 4. ožujka 2017. godine. Ovim se Tehničkim propisom, u okviru ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za građevinske konstrukcije u građevinama, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, održavanje, uklanjanje te drugi zahtjevi za građevinske konstrukcije, svojstva koja moraju imati građevni proizvodi u odnosu na njihove bitne značajke i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u građevinske konstrukcije.

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=47598